De Strabrechtse heide

In augustus is de Strabrechtse Heide op z'n mooist. Dan liggen de paarsrode velden in al hun pracht te pronken.Op de droge zandgronden kleurt vooral de struikheide het gebied mooi paars. In de vochtige omgeving van de vennen en in de laagten sieren de bloemblaasjes van de dopheide de heidevelden rozerood. Duizenden wandelaars wandelen in deze periode over de heide vol bewondering voor deze fraaie natuur.. Met grote moeite en inspanning weet Staatsbosbeheer dit heideterrein mooi en gaaf te houden. Het klinkt vreemd, maar in dit gebied kan de natuur niet zomaar haar gang gaan. Als Staatsbosbeheer niet blijft ingrijpen, heeft dit heidegebied zich in de kortste keren ontwikkeld tot bos. De berken en de dennen hebben de heide zo veroverd als de heide niet beheerd wordt. De schaapskudde is daar heel behulpzaam bij, want die vreten het jonge schot wat graag weg. Waar het gras toeslaat wordt gemaaid of geplagd om zo de heide nieuwe groeikansen te bieden. De Strabrechtse Heide is dus geen "natuurlijk" gebied, maar heeft haar ontstaan te danken aan de mens. Bij de grote brand in juli 2010 is 150 ha. bos verloren gegaan, de schade was groot maar de natuur is sterk daags na de brand arriveerden alweer de eerste planten en dieren.

Bron: Staatsbosbeheer.