Mierlo
Vogels
Op
zondag07okt201808:00

Vogelexcursie naar het natuurgebied De Mosbulten

Als natuur wordt opgeofferd voor de bouw van woningen of wegen moet ter compensatie nieuwe " natuur" gerealiseerd worden. Zo zijn de Mosbulten ten NO van Breugel, ontstaan cq. uitgebreid als compensatie voor de aanleg van de nabije A50. Dergelijke nieuwe natuur wordt vaak snel ontdekt door pioniersoorten en trekvogels. De laatste jaren zijn er in de mosbulten dan ook veel bijzondere waarnemingen gedaan. In oktober, tijdens de top van de vogeltrek, is de kans daarop misschien wel het grootst. De Vogelwerkgroep nodigt u uit om o.l.v. onze ervaren gidsen het gebied te verkennen. We parkeren dicht bij een recent gegraven ven, met vogeluitkijkpost, en lopen vervolgens enkele km. door graslanden en bos. Deels is dat bos relatief jong; deels oud (naald-enl oof). De veelheid aan biotopen biedt kansen op het waarnemen van veel typerende soorten, zoals ruiters , Watersnippen, Grote zilverreigers, Kuif-en Zwarte mezen.

De excursie duurt van 8 tot 12 uur. We vertrekken met auto's vanaf  't Klokhuis. Daarbij rijden we zoveel mogelijk samen en worden kosten gedeeld, op basis van € .0,20 per auto per km. Het is ± 20 km. ( enkele reis).

Bij het ven kan het op enkele plekken drassig zijn. U moet ook rekening houden met enkele slechte paden en mogelijk enige vervelende begroeiing. Wandelschoenen en dichte kleding zijn daarom van belang. Een (vogel(verrekijker) komt zeker van pas. Halverwege houden we een korte stop voor koffie/thee. ( zelf mee te brengen).

Wij hopen op een grote opkomst.

De Vogelwerkgroep.

Algemene informatie

zondag 7 oktober 2018 - 08:00 tot 12:00
Locatie: 
Mosbulten Breugel
Nederland
Google Maps image