Mierlo
Insecten
Op
dinsdag08mrt202220:00

Libellen, lezing Rini Kerstens

 

Libellenfoto; Bernadette Soemers

In Nederland kunnen ieder jaar zo'n 60 soorten libellen waargenomen worden. Libellen is de verzamelnaam van een groep insecten waaraan ook andere namen verbonden zijn: waterjuffers, glazenmakers, beekjuffers, snuffels. ogenstekers,duivelspijltjes, platbuiken, korenbouten, snijers, wrattenbijters, donderbolken ,paardenbijters.... Deze streek-en bijnamen geven wel aan dat libellen een duidelijke  " naam en faam" hadden.Libellen zijn insecten die het grootste deel van hun leven-onopvallend-in het water doorbrengen. Zeer opvallend zijn ze 's zomers-meestal in de onmiddellijke omgeving van water-vliegend, parend en eieren leggend- aanwezig. Toch verschijnen enkele soorten ook gewoon in de tuinen van onze woonwijken. Libellen hebben een zeer opmerkelijke, uiterst functionele lichaamsbouw. Het zijn uitnemende vliegkunstenaars en prima"prooivangers". Zeer ingenieus is hun manier van paren en de daarop volgende manier van eieren afzetten. Al deze aspecten komen in woord en beeld aan de orde in de hoop dat de bewondering voor de natuur en voor deze water-en luchtacrobaten in het bijzonder wordt gewekt.

Rini Kerstens

Welkom op de lezing, toegang is gratis. Wel graag even aanmelden via mail naar bestuur@ivnmierlo.nl

 

Algemene informatie

dinsdag 8 maart 2022 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
IVN Mierlo
Goorsedijk, 1
5731PC Mierlo
Nederland
Contactpersoon: 
Toon Romonesco
Google Maps image