Mierlo
Insecten
Op
donderdag12mrt202020:00

Lezing door Rini Kerstens is afgelast wordt verzet naar later tijdstip !

In Nederland kunnen ieder jaar zo'n 60 soorten libellen waargenomen worden.Libellen is een verzamelnaam van een groep insecten waaraan ook andere namen verbonden zijn: waterjuffers, glazenmakers, beekjuffers, snuffels , ogenstekers, duivelspijltjes, platbuiken, korenbouten, snijers, wrattenbijters, donderbolken, paardenbijters. Deze streek- en bijnamen geven wel aan dat libellen een duidelijke " naam en faam " hadden.

Libellen zijn insecten die het grootste deel van hun leven onopvallend in het water doorbrengen. Zeer opvallend zijn ze 's zomers, meestal in de omgeving van water, vliegend, parend en eieren leggend aanwezig. Toch verschijnen enkele soorten ook gewoon in de tuinen van onze woonwjken. Libellen hebben een zeer opmerkelijke, uiterst functionele lichaamsbouw. Het zijn uitnemende vliegkunstenaars en prima " prooivangers ". Zeer ingenieus is hun manier van paren en de daarop volgende manier van eieren afzetten. Al deze aspecten komen in woord en beeld aan de orde in de hoop dat de bewondering voor de natuur en voor deze water- en luchtacrobaten in het bijzonder wordt gewekt.

Je bent van harte welkom op de lezing.

Toegang niet-leden €. 1,50 incl. koffie/thee

Algemene informatie

maandag 9 maart 2020 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
Goorsedijk, 1
5731PC Mierlo
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image