Midden Kennemerland
Amfibieën & reptielen
dinsdag21apr2020

Een topseizoen voor de amfibieen in Velsen

Het overzetseizoen 2020 was voor de vrijwilligers van de Amfibieën Werkgroep Velsen om meerdere redenen een memorabel seizoen.

 Nog nooit begonnen we zo vroeg te  patrouilleren, duurde het seizoen zo lang en het aantal getelde kleine watersalamanders was nog nooit zo hoog. Ook hadden we al  jaren niet meer zoveel padden gezien.
AVR2020 aantallen
In onderstaand staatje een overzicht van het aantal levend overgezette amfibieën  in de periode 2015 -2020. Let vooral ook op de totalen!Amfibieen werkgroep Velsen 2015-2020Op 25 januari hadden we onze eerste werkdag.  Acht vrijwilligers hebben flink de handen uit de mouwen gestoken. Er is paddengaas aangebracht op een gedeelte van de Bergweg, blad verwijderd langs de houten barrière op de Velserenderlaan en met de nodige moeite en volharding een tunnel weer doorgankelijk gemaakt.
In februari hebben medewerkers van PWN gaas gezet op hun terrein aan de Bergweg. Daarmee is nu de hele duinkant van de Bergweg vanaf de kruising met de Velserenderlaan tot het voormalige zusterhuis van gaas en emmers voorzien.

De buitentemperatuur begon eind januari al flink op te lopen en al op 30 januari werd de eerste pad en meerdere salamanders gezien. Het patrouilleren kon beginnen! Op 2 februari bij een temperatuur van 10 graden en bij een motregen werden maar liefst 358 salamanders overgezet. Het hoogste aantal per avond van het hele seizoen!
De emmers aan de Bergweg werden op zaterdag 1 februari geopend en ja hoor de volgende ochtend  werden al de eerste twee amplex-paartjes in de emmers gevonden.
Deze eerste piek in de trek duurde slechts een aantal dagen wat betreft de padden. Het werd kouder en met name de wind trok behoorlijk aan en een aantal dagen was er zelfs sprake van een heuse storm. Op 9 en 11 februari werd dan ook besloten om niet te patrouilleren. De salamanders trokken zich weinig aan van de gure weersomstandigheden en vrijwel elke avond werden ze gesignaleerd op de Bergweg.

Op de avond na de 2e werkdag was het voor de amfibieën  aangenaam qua temperatuur en vochtigheid. Niet alleen de salamanders maar ook padden gingen massaal op pad naar de voortplantingswateren. Tot en met 19 maart werden er bij elke avondpatrouille  amfibieën geteld.
Een aantal wetenswaardigheden in die periode:

  • In een emmer op de Kennemergaardeweg werd maandagochtend 17 februari de eerste kikker van dit seizoen.
  • Zaterdagavond 22 februari werd de eerste kikker tijdens het patrouilleren gesignaleerd op de Velserenderlaan.
  • Tijdens de autopatrouille op dinsdag 10 maart heeft John maar liefst 77 amfibieën van weg geplukt. Tot zijn verbazing en vreugde daarbij ook  2 rugstreeppadden, één op de Velserenderlaan en één op het eerste gedeelte van de Duin en Kruidbergerweg.
  • Op 10 maart was het ’s avonds een drukte van belang op de Bergweg en de Velserenderlaan. Er werden maar liefst 142 padden en 16 kikkers geteld! Ook werden er al 77 padden uit de emmers op de Bergweg gehaald, waaronder een aantal trio’s en 3 kwartetjes.

Op woensdagochtend 11 maart waren de emmers overvol. In totaal werden er 404 padden, 11 kikkers en 7 salamanders uit de emmers gehaald en uitgezet bij het voortplantingswater!
  Velsen overgezette padden
Dinsdag  24 maart besloten we om te stoppen. Er was nauwelijks trek,  maar ook de ingevoerde contactbeperkende maatregelen  in verband met de Corona pandemie speelden een rol bij deze beslissing.
De padden en kikkers trokken zich hier natuurlijk niets van aan en lieten zich vanaf  6 april weer volop zien. Gelukkig hadden ook de vrijwilligers er nog zin in en het patrouilleren en emmers legen werd hervat, in duo’s en op minimaal 1.5 meter van elkaar.                                                                  
Het plan, gesteund door de gemeente Bloemendaal, de gemeente Velsen en de bewoners van de Bergweg,  om gedurende de amfibieën trek de Bergweg af te sluiten gedurende de avond en de nacht werd helaas doorkruist door wegwerkzaamheden bij de kruising Velserenderlaan Brederoodseweg. Doorgaand verkeer over de Velserenderlaan was daardoor niet meer mogelijk. Bestemmingsverkeer naar de sauna en de ruïne en de huizen aan de Bergweg bleef wel mogelijk. Het autoverkeer over de Velserenderlaan nam aanzienlijk af en nog sterker na het sluiten van de sauna. Wel mocht er nu ook autoverkeer van en naar de huizen in park Brederode via het opengezette fietspad over de Bergweg rijden.

Jammer, want een groot deel van de trek vindt plaats over de Bergweg. Zoals te zien is in het onderstaande overzicht.Velsen aantallen per locatie

Het percentage amfibieën verkeersslachtoffers in 2020 is vergelijkbaar met de voorafgaande jaren. Het toegenomen auto- en fietsverkeer op de Bergweg zal hierbij zeker een rol hebben gespeeld.
Tijdens het patrouilleren werden er 469 dode salamanders en 72 dode padden geteld, het merendeel op de Bergweg.

Zoals in onderstaande grafiek te zien is was het een topseizoen voor de amfibieën in ons overzetgebied, nog nooit hebben we  zoveel amfibieën in dit gebied overgezet!

Amfibieen werkgroep Velsen 2020 data amfibieenAmfibieen werkgroep Velsen 2020 bruine kikkerDe goede samenwerking met de gemeente Velsen, de gemeente Bloemendaal, PWN en Natuurmonumenten heeft hier zeker aan bijgedragen. Maar de meeste dank gaat uit naar onze 23 vrijwilligers. In weer en wind en gingen zij op pad om amfibieën over te zetten. 

 

foto gewone padden is gemaakt door Larissa Strating, de foto van de bruine kikker is van Elly Stolwijk