Natuurgidsenopleiding

Vind je het leuk om meer te weten over de natuur en om anderen mee naar buiten te nemen en ook enthousiast te maken? Dan is de natuurgidsenopleiding (NGO) van IVN Midden Kennemerland iets voor jou. In de opleiding doe je kennis op over de rijke natuur in onze omgeving en leer je vaardigheden om anderen daarmee in aanraking te brengen. De cursussen gaan over bomen, vogels, zoogdieren, planten, over de samenhang in de natuur en over het verband tussen natuur en maatschappij. Naast theoretische kennis over deze onderwerpen, leer je tijdens de opleiding ook hoe je je liefde voor de natuur kunt overbrengen.

De natuurgidsenopleiding is bestemd voor mensen die:

  • belangstelling hebben voor de natuur in hun omgeving en voor duurzaamheid;
  • het leuk vinden om hun ervaringen te delen;
  • zich willen inzetten voor hun IVN-afdeling.

Als natuurgids heb je binnen je IVN-afdeling veel vrijheid om educatieve activiteiten te bedenken en uit te voeren.

De opleiding bestaat uit 2 delen: het opdoen van brede natuurkennis en het verwerven van educatieve vaardigheden.

De natuurgidsenopleiding is een intensieve opleiding gedurende 1,5 jaar en omvat ongeveer 25 theorieavonden (op een maandag in "het Koetshuijs" in Heemskerk) met lees- en schrijfopdrachten en evenzoveel excursie ochtenden (op een zaterdag). Daarnaast wordt het werken in groepen gestimuleerd. Het vergt dus een behoorlijke inspanning, maar je krijgt er ook veel voor terug.

De opleiding begint op vrijdagavond 23 maart 2018 met een overnachting en eindigt op 5 oktober 2019 met de diploma uitreiking

Detail NGO per 3 januari 2018

De kosten voor deze opleiding bedragen 495 euro. Het aantal plaatsen is beperkt (24). Plaatsing geschiedt op basis van volgorde van aanmelding, lidmaatschap, woonplaats, motivatie en verwachtingen. Zie het aanmeldformulier voor meer informatie.

Opleiding is vol!