Natuurexcursie in de nieuwe natuur van het Leegveld

Bij deze excursie gaan we kijken naar de nieuwe natuur van het Leegveld om de hoogveenontwikkeling in de Deurnese Peel te verbeteren. De werkzaamheden die er afgelopen jaren zijn uitgevoerd, zijn net afgerond.

Om de Deurnese Peel natter te krijgen, is er in de omgeving van de Deurnese Peel circa 180 hectare landbouwgrond omgezet in Nieuwe natuur. Door in de nieuwe natuur het grondwaterpeil sterk te verhogen kan het grondwaterpeil in de Deurnese Peel gaan stijgen. Wanneer in de Deurnese Peel het grondwaterpeil dichter bij het maaiveld komt, vergroot dit de kansen voor de hoogveenontwikkeling. Ook verminderd de vernatting in de Deurnese Peel het brandgevaar.

Om de vernatting van het gebied te kunnen realiseren, is het gebied opgedeeld in compartimenten en is er om ieder compartiment een nieuwe kade gemaakt. De grond van de kades is verkregen door in de nieuwe natuur de verrijkte grond van de voormalige landbouwgrond af te graven. De bouwvoor die is afgegraven, is gebruikt om de lage percelen in de omgeving, die landbouwgrond moeten blijven, op te hogen. Dit omdat daar de grondwaterspiegel ook iets omhoog gaat.

In ieder compartiment wordt een eigen “hoogste peil” ingesteld. Is dit peil bereikt, wordt overtollig water uit dat compartiment gelaten door een instelbare stuw. Die stuwen maakt het mogelijk om het waterpeil in de compartimenten nog te veranderen als dit in de toekomst nodig zou blijken te zijn.

 

Door de vernatting ontstaan in het gebied diverse waterrijke biotopen, van volledig water tot plasdras en zompig natuur. Dit biedt voor de flora en fauna veel nieuwe mogelijkheden.

Bij deze excursie gaan we kijken of er flora en fauna is die deze net nieuwe natuur al gevonden heeft.

Waar
IVN Meijel home
Tomveld 2
5768CP Meijel
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Maximaal aantal deelnemers: 24
  • Aanmelden verplicht: Nee

Jan Slaats

gids Meijel

Ontdek meer over

Deel deze pagina