Meijel
Landschap
Op
zondag12dec202108:30

Waterbloem geologisch bijzonder

Van breuken ijzerhoudend water en waterscheidingen

Aan deze wandeling kan iedereen deelnemen. Aanmelden hoeft niet.

De Waterbloem ligt op een geologisch bijzondere plek. Het ligt in een hoek van twee waterscheidingen die 90 graden op elkaar liggen. Verder ligt er dwars door of langs het gebied de Peelrandbreuk. Aan de horstzijde is er geen sprake van wijst (wijst is ijzerrijke kwel op de horst (de stijgende zijde van de breuk) zoals dit in veel gevallen in het Brabantse gedeelte van de Peelrandbreuk het geval is. In de Waterbloem is er wel diezelfde ijzerrijke kwel (grondwater dat naar het maaiveld uitstroomt) maar dan in de slenk (het dalende gedeelte bij de breuk). Dit komt vrijwel nergens voor langs de Peelrandbreuk. Verder was het gebied vroeger ingesloten door stuifduinen waardoor het een doorstroommoeras was dat alleen bij hoge waterstanden uitstroomde in de Roggelse Beek waar nu Nijken is. Door de Roggelse Beek door te graven tot achter Meijel, kon het gebied droger gemaakt worden en kon er bos aangeplant worden. Door de kwel die in dit gebied naar boven komt bleef het gebied nat. De meeste bossen moesten aangelegd worden op rabatten.

Aan het einde van de vorige eeuw  werd geconstateerd dat het gebied door alle afwateringen aan het verdrogen was en dat de bijzondere flora die aan het natte biotoop gebonden was, aan het verdwijnen was. Rond de eeuwwisseling is men weer begonnen met het gebied te vernatten. Dit kan maar beperkt omdat een aantal voor de landbouw in de omgeving essentiele beken en sloten intact moeten blijven en een peilbeheer kennen dat de verdere vernatting in de weg staat omdat deze in het laagste deel van het gebied liggen. 

Tijdens deze wandeling gaan we kijken hoe de vernatting gelukt is en welke sloten verdere vernatting verhinderen. Verder zal alles wat we zien aan vogels en planten kijken wat de relatie is met het natte landschap.

Uw gids:
Jan Slaats

Algemene informatie

zondag 12 december 2021 - 08:30 tot 12:00
Locatie: 
Truijenhof IVN-lokaal
Tomveld 2
5768CP Meijel
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image