Meijel
Natuur
Op
zondag17nov201908:30

Waterbloem een verborgen pareltje

Bos aan de rand van de peelrandbreuk

De Waterbloem en het aanliggende Weijenhout maakten vroeger deel uit van een uitgebreid doorstroommoeras dat in een hoek tussen twee waterscheidingen lag. De ene waterscheiding loopt van Weert naar Meijel en dan naar Grashoek. De ander lag er dwars op van Neer naar Grashoek. Het overtollige water dat uit het doorstroommoeras kwam werd afgevoerd via de Roggelse Beek die toen nog in het buurtschap Nijken begon. 

Met het doortrekken van de Roggelse Beek naar Meijel werd het gebied nagenoeg drooggelegd en werden er verdere waterlopen gebraven om de omgeving te ontwateren. Dit zijn sloten als de Eerste Moostlossing, Achterste Moostlossing en de Doorbrandlossing. Hierna werd het een bosgebied met overwegend naaldhout. Het gebied kon niet ontgonnen worden voor landbouw omdat het er nat bleef. Dit heeft te maken met de ondergrond van het gebied en de nabijheid van de Peelrandbreuk die deels door het gebied loopt.  Doordat het nat bleef konden op sommige plaatsen zelfs geen naalbossen aangelegd worden en bleef het moerasbos, soms met veel wilg. De naam Weijenhout komt hier mogelijk vanaf. In Duitsland heet de wilg Weide.

In het kader van natuurherstel is het gebied vernat en zijn er open vlaktes gemaakt waar eerst bos was. Overgebleven is een wisselend droog en nat boslandschap met open stukken. Ook de bever wil in dit gebied een bijdrage gedaan om het gebied verder te vernatten. Dit wordt meestal niet gewaardeerd door het waterschap.

Kortom een excursie in een boeiend boslandschap met een geschiedenis. 

Uw gids:
Jan Slaats

Algemene informatie

Beverdam
zondag 17 november 2019 - 08:30 tot 12:00
Locatie: 
Tomveld 2
5768CP Meijel
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image