Meijel
Landschap
Op
zondag14nov202108:30

Mariapeel mooi gebied

Landschap en hoogveen

De Mariapeel is een vergraven hoogveen. Na de turfwinning is er een landschap overgebleven van heide, vennen, hoogveenrestanten, moerasstruweel en berkenbossen. Getracht wordt de hoogveenontwikkeling opnieuw op gang te brengen en waar nog hoogveen is, de condities hiervoor te verbeteren. De conditie voor hoogveen verbeteren gebeurd door vernatten. Dit is in een tijd met droge zomers (jaren) geen kleine opgave. Enkele jaren geleden is een LIFE+ project uitgevoerd die voorwaarde scheppend moet zijn voor hoogveenontwikkeling. De Mariapeel is toen opnieuw opgedeeld in compartimenten, waar afzonderlijk het waterpeil gehandhaafd kan worden. De compartimenten zijn zodanig verbonden dat het water zo lang mogelijk in het gebied blijft. Met het water wordt hier regenwater bedoeld. Dit is water zonder mineralen, maar helaas nog niet zonder stikstof. De compartimenten zijn dus spaarpotten voor regenwater. Probleem hierbij is, dat wanneer er niets in de spaarpot komt (droog jaar en/of droge zomer) er alleen maar water verdwijnt. Geen of te weinig water betekent dat de hoogveenontwikkeling niet op gang kan komen. Helaas zijn alle jaren na de uitvoering van het project te droog geweest en is er dus maar weinig water in de spaarpot (het gebied is dus momenteel nog te droog). 2021 was, wat regen betreft, een normaler jaar. Dit heeft de tekorten van de eerdere jaren nog lang niet weggewerkt.

Tijdens deze excursie gaan we kijken hoe het gebied er bij ligt en kijken dan ook of de ingrepen die enkele jaren geleden gedaan zijn nog te zien zijn.

Uw gids:
Jan Slaats

Algemene informatie

Meten is weten
Er mag nog wat bij
zondag 14 november 2021 - 08:30 tot 12:00
Locatie: 
Truijenhof IVN-lokaal
Tomveld 2
5768CP Meijel
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image