Meijel
Landschap
Op
zondag17feb201908:30

Leudal landschap in de Winter

Het Leudal is een zeer gevarieerd beekdallandschap dat bepaald wordt door een aantal beken die door het gebied naar de Maas stromen. In het westen is er een gebied met een open structuur, dat bepaald wordt door weilanden, heidevelden , vennen en poelen omgeven door een boslandschap, met daarin een meanderende beek. Het gebied in het oosten heeft een veel meer geslotenkarakter dat bepaald wordt door twee menanderende beken die zich richting Maas diep insnijden in het landschap.

Deze excursie kiezen we voor het open gedeelte van het landschap, mits het weer echt guur is. Dit deel heeft met zijn open karakter meer van het oorspronkelijke landschap behouden of eigenlijk teruggekregen. In dit gebied is veel landbouwgrond aan de natuur teruggegeven, de beek weer meanderend gemaakt, het bosgebied weer open gemaakt zodat er meer heide in het gebied ontstaat en zijn de oude grafvelden weer zichtbaar gemaakt. Kortom het is nog steeds een landschap dat in ombouw en opbouw is.      

Uw gids:
Jan Slaats

Algemene informatie

zondag 17 februari 2019 - 08:30 tot 12:00
Locatie: 
IVN lokaal Truijenhof
Tomveld 2
5768CP Meijel
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image