Meijel
Landschap
Vanaf
zondag16feb202008:30

Leudal, een oud beeklandschap

Een landschap met geschiedenis

Het Leudal is een landschap, waardoor een aantal beken lopen o.a. de Leubeek, met een lange bewoningsgeschiedenis. Dit betekent dat de mens er ook lang invloed op heeft uitgeoefend. Het is een geschiedenis van het gebruik van het landschap waardoor er een heide is ontstaan, waar weiland is ontstaan aan de beekoevers en waar boerderijen in het landschap zijn gekomen. Later is het landschap nog verder ontgonnen en kreeg de landbouw op geschikte plaatsen een vaste plaats in het Leudal. Dit kon echter niet overal omdat het te nat of te droog was. Om deze reden is er altijd natuur in het Leudal gebleven. Gezien de aanwezige naalbossen is dit dan wel deels mens gemaakte natuur.

De laatste jaren is de weg terug ingezet. Veel agrarisch gebruikte percelen zijn weer terug gegeven aan de natuur. De vegetatie past zich weer langzaam aan en wordt weer steeds natuurlijker. Echter de lange geschiedenis van akkerbouw, waarbij meststoffen aan de grond zijn toegevoegd, is nog lang niet weggepoetst. Met name het toegevoerde fosfaat is lastig weg te krijgen door begrazen. Maar ondanks dit soort problemen is er al veel bereikt in het gebied en pakt de natuur het gebied stukje bij beetje terug. De veranderingen zijn niet alleen in het gedeelte dat akker is geweest. Ook in de bossen worden er geleidelijk veranderingen aangebracht. Deels zijn bossen weggehaald en op andere plaatsen worden de naalbossen veranderd in gemengde bossen en soortenrijkere loofbossen.

Bij deze excursie gaan we eens kijken naar dit "nieuwe" en "oude" landschap. Helaas heeft de droogte van de afgelopen jaren sporen nagelaten in dit landschap. 

Mensen die direct naar het Leudal willen komen: Omstreeks 8:50 zijn we op de parkeerplaats bij de Busschop.

Uw gids:
Jan Slaats

Algemene informatie

Poelen in het landschap
Natuurherstel in het Leudal
zondag 16 februari 2020 - 08:30 tot 11:30
Locatie: 
IVN Lokaal Truijenhof
Tomveld 2
5768CP Meijel
Nederland
Extra Informatie: 

Bij deze excursie moet iedereen voor eigen vervoer zorgen.

Contactpersoon: 
Google Maps image