Meijel
Natuur
Op
zondag16dec201808:30

Landschap en vogels Waterbloem

Excursie in beschut landschap

De Waterbloem is een natuurgebied tussen Meijel en de Heibloem tussen de Peelrandbreuk (richting Beringe) en de N279. Het is een klein gebied dat veel mensen niet weten te liggen. Het is een gevarieerd gebied met bossen en open vlakten. Deze zijn open gemaakt door bossen te kappen voor kwetsbare flora en fauna weer een nieuwe kans te geven. Omdat het winter is, zullen we hier geen voorbeelden van zien.

Wat we wel kunnen zien is het landschap. Door de ligging dicht bij de Peelrandbreuk is dit een nat gebied. Dit is anders dan op andere plaatsen langs de Peelrandbreuk, waar het gedeelte op de horst het natte gedeelte is. In de Waterbloem is het gedeelte in de Slenk nat. Voordat er grootschaligere ingrepen zijn gedaan in het landschap, was de Waterbloem een doorstroom moeras, waar het water her- en derwaarts stroomde, met uiteindelijk een uitgang naar de Roggelse Beek bij de Schaapsbrug. Dit levert een variatie op van bossen van het drogere en het nattere type. Vroeger was de Waterbloem bijna volledig naaldhout, behalve op de meest natte plaatsen. Momenteel zijn er nog steeds naalbossen aanwezig maar steeds meer maakt dit plaats voor gemend bos of loofbos. Tijdens deze excursie zullen we kijken naar deze landschapsaspecten.

In een gemengd bos zijn ook in de winter allerlei vogels te vinden. Ook hier zullen we deze excursie aandacht aan besteden.   

Uw gids:
Jan Slaats

Algemene informatie

IJzerrijke kwel in de slenk
Landschapsarchitect aan het werk
zondag 16 december 2018 - 08:30 tot 12:00
Locatie: 
IVN lokaal Truijenhof
Tomveld 2
5768CP Meijel
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image