Meijel
Landschap
Op
zondag13feb202208:30

Heidebeheer

Voorbeeld de Strabrechtse Heide

Deze wandeling is voor iedereen vrij toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. Wel moet iedereen voor vervoer van Meijel naar de Strabrechtse heide zorgen.

Heide is een door mensen gemaakt landschap. Wanneer een bos verschraald wordt en de mineralen langzaam krap worden, ontstaat er op een gegeven moment heide. Op natte plaatsen ontstaat er een natte heide, die gekenmerkt wordt door dopheide. Op drogere plaatsen ontstaat een droge heide die gekenmerkt wordt door struikheide.

Wanneer de natuur zijn gang kan gaan verbost de heide weer. Hoe snel dit gaat hangt af van de hoeveelheid mineralen, fosfaat en stikstof er in een terrein aanwezig zijn. Om de heide te behouden moet de mens dus actief blijven beheren op de heide om de transitie naar bos te voorkomen.

Methoden om de heide te beheren zijn er verschillende methoden. De meest natuurlijke is het begrazen met vee. Zo is op de meeste plaatsen de heide ook ontstaan. Maar vroeger was ook plaggen en maaien van heide, voor gebruik in de potstal, een vorm van heidebeheer. Branden van heide was vroeger een beheermethode om de schapen van verse vegetatie te voorzien.

Al deze methoden zijn op de Strabrechtse Heide te zien. Het branden wordt niet meer gedaan, maar is enkele jaren geleden wel als ongeluk gebeurd. Het plaggen en maaien gaat tegenwoordig niet meer met de schop maar met graafmachines en choppermachines. 

De overmatige toevoer van stikstofverbindingen via de lucht is voor heide een probleem. De vergrassing en verbossing verloopt hierdoor sneller. In de ondergrond lopen door stikstof (en vroeger zwavel) chemische processen af waarbij versneld mineralen doorspoelen naar de ondergrond. Hierdoor wordt de heide zo mineraalarm dat fauna die van de heide leeft onvoldoende mineralen uit de heide kunnen opnemen.  Om de mineralen aan te vullen worden in sommige heidegebieden steenmeel en kalk uitgestrooid.

Kortom heide instand houden in de 21ste eeuw is geen simpele opgave. Op de Strabrechtse Heide gaan we kijken welke beheersvormen we kunnen zien in het landschap.    

Uw gids:
Jan Slaats

Algemene informatie

Visgraadbeheer
Begrazing met schapen
zondag 13 februari 2022 - 08:30 tot 12:30
Locatie: 
Truijenhof IVN-lokaal
Tomveld 2
5768CP Meijel
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image