Meijel
Landschap
Op
zondag17dec201708:30

Groote Peel op weg naar levend hoogveen

LIFE+ project afgerond. Wat er gedaan is!

De Groote Peel is een vergraven hoogveen. Dit betekent dat het levende hoogveen grotendeels is verdwenen door de turfwinning en andere activiteiten in het gebied gedurende de laatste eeuwen. In het gebied zijn nog kleine stukjes overgebleven die lijken op een levend hoogveen. Het probleem bij het opnieuw starten van een levend hoogveen is dat de waterhuishouding van het gebied door alle werkzaamheden in de tijd sterk negatief was beinvloed. Om de turf te kunnen winnen moest men het water uit het gebied kwijt worden. Om levend hoogveen te maken moet het water in het gebied blijven en op een constant(er) niveau blijven.

Om de waterhuishouding van het gebied te verbeteren is er in 2016 en 2017 een groot project uitgevoerd met behulp van een LIFE+ subsidie en financiele diverse bijdragen van andere partijen. Tijdens het project is de Groote Peel verder gecompartimenteerd (in vakken opgedeeld waar afzonderlijk een waterpeil ingesteld kan worden). Op sommige plaatsen aan de grens van het gebied zijn schermen 4 meter diep de grond in gegaan om weglekken van grondwater te voorkomen. Er zijn oude sloten en kanalen in het gebied dichtgemaakt, verondiept of aan de onderzijde waterdicht gemaakt. De Eeuwselsche Loop is uit het gebied gehaald en verlegd naar de grens van het gebied (langs de N279). 

Algemene informatie

Eeuwelsche Loop voor afdichten
Groote Peel afgedichte sloot in hoogveen
zondag 17 december 2017 - 08:30 tot 12:00
Locatie: 
Tuijenhof IVN-lokaal
Tomveld 2
5768CP Meijel
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image