Meijel
Landschap
Op
zondag13jan201908:30

Groote Peel na LIFE+ en droogte

2018 is een uitzonderlijk droog jaar geworden en dat heeft ook zijn weerslag gehad op de natuurgebieden. Dit geldt zeker voor natuurgebieden die afhankelijk zijn van regenwater voor hoogveenontwikkeling. In Zuid Nederland gaat het dan over de Peelvenen. Een van de gebieden die deel uitmaken van de Peelvenen is de Groote Peel. In 2016 en 2017 zijn er veel werkzaamheden gedaan om het regenwater dat valt in het gebied, langer vast te houden en om weglek naar de ondergrond in te perken. Deels blijken deze maatregelen al nut te hebben gehad, want de verdroging had er in 2018 nog erger kunnen zijn. Toch heeft de verdroging hard toegeslagen. Dit met name voor de soorten die in het water leven, zoals hondsvisjes en diverse libellenlarven. Droogvallende vennen zijn hiervoor funest. Ook voor de hoogveenvorming is het niet goed. Gelukkig blijkt, waterveenmos dat het meest voorkomt in de Groote Peel, redelijk robuust te zijn voor droogte als er al dikkere pakketten zijn afgezet die de waterhuishouding al een beetje zelf regelen. In december 2018 nadat het een aantal keer geregend heeft zwelt het weer op en krijgt langzaam de groene kleur weer terug. Waar de pakketten wat dunner waren, is het niet zo goed afgelopen en moet er weer opnieuw begonnen worden.

De afwezigheid van water in de vennen heeft momenteel nog gevolgen voor de vogelbevolking. De watervogels zijn gewoon leef- en rustgebied kwijt. De duizenden Riet-, Kol- en grauwe ganzen gaan nog wel slapen in de drooggevallen vennen. In de lente als de soorten terugkomen die van de hondsvisjes leefden, zoals geoorde fuut en dodaarsje, zullen die wel tegen een probleem aanlopen dat er geen voedsel in de vennen zit (als ze dan weer op peil gekomen zijn). Dit zal wel leiden tot een terugloop in het aantal broedgevallen.   

Uw gids:
Jan Slaats

Algemene informatie

Droog ven
zondag 13 januari 2019 - 08:30 tot 12:00
Locatie: 
IVN Lokaal Truijehof
Tomveld 2
5768CP Meijel
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image