Meijel
Landschap
Op
zondag16jan202208:30

Groote Peel 3 jaar na LIFE+ project

Werken de uitgevoerde maatregelen

 

Deze wandeling gaat door. We gaan in groepjes van vier op enige afstand van elkaar. Binnen de groepjes dient een afstand van 1.5 meter aangehouden te worden. Verder moet iedereen voor eigen vervoer zorgen van Truijenhof naar de startplaats aan de Groote Peel.

Deze wandeling is open voor iedereen en is gratis

De Groote Peel is een vergraven hoogveen. Het beleid voor grote delen van de Groote Peel heeft tot doel hoogveenherstel. Dit is in de Groote Peel niet zo heel gemakkelijk door de ontginningsgeschiedenis, waarbij weer grote hoogteverschillen in het gebied zijn ontstaan, en niet te vergeten het veranderende klimaat.

De hoogteverschillen zijn ontstaan doordat het veen dat in de oude (smelt)dalen na de ijstijd, nagenoeg allemaal is weggehaald. Het landschap is daardoor weer 8000 jaar teruggezet in de tijd. Om het waterpeil op verschillende plaatsen toch hoog en zo veel mogelijk stabiel te houden, zijn er in het gebied dammen gemaakt die in gedeelten van de Peel het water vasthouden. Hierdoor zijn er in de Groote Peel diverse compartimenten ontstaan met ieder een eigen waterpeil. De compartimenten zijn zodanig met elkaar verbonden dat het water zo lang mogelijk in het gebied blijft en dat er zo weinig mogelijk water uit het gebied wegloopt. Om veenmosgroei op gang te krijgen mag het water in de compartimenten ook weer niet te hoog worden.

Regenwater is het bloed van de Peel. Regenwater bevat geen mineralen en jammergenoeg nog te veel stikstofverbindingen die giftig zijn voor veenmossen.  Hoogveengroei is alleen mogelijk als het nat blijft in het gebied. Wanneer er door een veranderend klimaat meer droge jaren komen kan hoogveenontwikkeling moeilijker worden. Voldoende buffer opbouwen is dan ook het motto. Hiermee komen we weer bij de vorige alinea.

Bij deze excursie gaan we kijken wat het LIFE+ heeft opgeleverd en of er al wat te zien is van "vernatting" na de laatste 3 droge jaren.

Uw gids:
Jan Slaats

Algemene informatie

Ingrijpend maar nodig
Het pionier veenmos
zondag 16 januari 2022 - 08:30 tot 12:00
Locatie: 
Truijenhof IVN-lokaal
Tomveld 2
5768CP Meijel
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image