Meijel
Landschap
Op
zondag13mrt202208:30

Broemeerbos leuk hoekje in de Deurnese Peel

Vernatten aan de rand van hoogveen

Ten noorden van Helenaveen ligt in een oude ontginning een bos, het Broemeerbos. Dit is bos is genoemd naar een van de twee grote meerstallen die in het oorspronkelijke veengebied lagen, het Broemeer en het Soemeer. Het veen dat er vroeger zat, is helemaal weggestoken en afgevoerd. Wat er nog van het veenwinning zichtbaar is, zijn de wijken (kanalen) die gebruikt zijn om het water uit het gebied af te voeren en later om het veen, dat tot turf was gemaakt, af te voeren naar de gebruikers. Omdat het veen is afgebraven tot de minerale bodem, kon de grond gebruikt worden voor andere doeleinden. Op de meeste plaatsen is dit gebruikt voor land- en tuinbouw en op andere plaatsen is dit gebruikt voor bos aan te planten.   

Net als vele bosaanplant die vroeger is gedaan is er veel naaldhout aangeplant. Op te lage grond is de grond als weiland gebruikt. Het Broemeerbos maakt onderdeel uit van de Deurnese Peel, een vergraven hoogveen, dat een Natura 2000 gebied is. Doelstelling voor de Deurnese Peel is herstel van hoogveen. Als voorwaarde voor de groei van hoogveen is een natte ondergrond een vereiste. Omdat de Deurnese Peel aan het verdrogen was, wordt er al vele jaren gewerkt aan de vernatting van het gebied. Omdat dat niet alleen kan met maatregelen in het gebied zelf, worden ook maatregelen genomen die effect hebben op de randen van het gebied. Dit treft ook het Broemeerbos. Door vernatting kan het naalhoutbos zich in sommige delen niet meer handhaven en wordt uiteindelijk vervangen door moerasbos.

Tijdens deze excursie kijken we wat er in dit gebied en de directe omgeving is gebeurd en wat de effecten ervan zijn op het gebied.    

Uw gids:
Jan Slaats

Algemene informatie

behoud cultuurhistorie
Met ondergronds waterscherm
zondag 13 maart 2022 - 08:30 tot 12:00
Locatie: 
Truijenhof IVN-lokaal
Tomveld 2
5768CP Meijel
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image