Meijel
Landschap
Op
dinsdag16nov202119:30

Afgelast vanwege nieuwe coronaregels: De Peelrandbreuk, Flora en Fauna

De Peelrandbreuk in de omgeving van Meijel

Beste mensen, in het lokaal waar de lezing gehouden wordt, is het niet mogelijk om met de aanwezigheid van 20 mensen een afstand te houden van 1,5 meter. Hierdoor kan de lezing helaas niet doorgaan. 

Deze lezing is in het kader van de kleinschalige ontmoetingen van Geopark Peelhorst+Maasvallei.

De heeft Peelrandbreuk heeft in de omgeving van Meijel invloed op het landschap, en daardoor ook op flora en fauna. De lezing wordt verzorgd door Jan Slaats van IVN Meijel.

Op de hoger gelegen horst, het gedeelte dat oostelijk ligt van de lijn Roermond-Deurne, is door de breuk een omvangrijk hoogveengebied ontstaan. Hiervan is de Verheven Peel (Deurnese Peel en de Mariapeel en enkele kleine hoogveenrestanten) van over. Mede bepalend voor het ontstaan van het hoogveen is een waterondoorlatende laag in de ondergrond op de horst die op 10 tot 30 meter diepte ligt. Diezelfde laag zit in de slenk (de Centrale Slenk) circa 200 m dieper. Zoveel is de grond in de slenk gedaald en weer opgevuld sinds de afzetting van deze laag. Een hoogveen heeft een zeer specifieke flora en fauna die gebonden is aan voedselarme en zure omstandigheden.

Vanaf Meijel verder naar het oosten is de invloed van de Peelrandbreuk bij Meijel goed zichtbaar. Wijst, ijzerrijke grondwaterkwel aan de hoge zijde van de Peelrandbreuk, is hier niet aanwezig. Dit komt door vroegere geologische processen die door Maas en Rijn zijn veroorzaakt. Een oud stroomdal ligt nog ten oosten van Meijel en vormt een laagte waarin de kwel uit de hogere delen van het landschap terecht komt. Ingrepen die de mens in het landschap heeft gedaan, zoals het graven van de Helenavaart en het Afwateringskanaal op de horst precies evenwijdig aan de breuk, hebben invloed op grondwaterstromen en kwel in het gebied. Toch zijn er plaatsen waar deze ijzerrijke kwel tevoorschijn komt en op die plaatsen invloed heeft op de flora en fauna.

Bij deze lezing komen beide landschappen en de flora en fauna hiervan aan de orde.

De lezing is dinsdag 16 november 19:30 uur in het IVN-lokaal in Truijenhof Tomveld 2 5768CP in Meijel. Door de nieuwe coronaregels is er maximaal plaats voor 20 personen. Daarom is aanmelden nodig  bij info@peelhorstenmaasvallei.nl

Het is mogelijk dat door wijzigingen  van de coronaregels deze lezing niet door kan gaan. Controleer daarom vlak van tevoren deze website.

 

Algemene informatie

dinsdag 16 november 2021 - 19:30 tot 22:00
Locatie: 
Truijenhof IVN-lokaal
Tomveld 2
5768CP Meijel
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image