Onze afdeling

Bestuur :         

Voorzitter:                         Yvonne Brounts

Penningmeester:            Jack Savelberg

Secretaris:                        Jeanny Bronckers

Bestuursleden:                Annie Hupkens

                                          Ria Tuyt

 

Secretariaat : Korte Raarberg 35, 6231KP Meerssen tel. 043-3644111
e-mail: ivnmeerssen@gmail.com

 

Lidmaatschap:

Soorten lidmaatschap voor nieuwe leden:

  • A-lidmaatschap:  € 14 per jaar,  ontvangt 4x per jaar de Nieuwsbrief
  • A-jeugdlidmaatschap: € 5 per jaar, ontvangt 4x per jaar de Nieuwsbrief
  • B-lidmaatschap: € 29,50 per jaar, als A, tevens abonnement op de Natuurgids
  • C-lidmaatschap: € 41,50 per jaar, als B, tevens landelijk lid met abonnement op Mens en Natuur
  • D-lidmaatschap: € 26 per jaar, als A, en landelijk lid met abonnement op Mens en Natuur
  • H-lidmaatschap: € 5,- per jaar voor huisgenoot

 

Wijziging/opzeggen lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt steeds voor een jaar aangegaan en duurt van januari tot januari van enig jaar.  Wijzigingen of opzeggen van het lidmaatschap van IVN Meerssen dienen voor eind november doorgegeven te worden aan de ledenadministratie.

Ledenadministratie    

Jack Savelberg tel: 043-3642983     e-mail:   j.savelberg@home.nl                

Rekeningnummer

NL20 RABO 0132 6840 55

Verenigingsblad

4x per jaar wordt de "Nieuwsbrief" uitgebracht.                                   

redactie-adres zie: secretariaat (boven)

ANBI

IVN Meerssen heeft de ANBI status ;

Wat betekent dat?

In de wettelijke definitie is sprake van een ANBI als een instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en voldoet aan een aantal bijkomende voorwaarden.

Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Vertrouwenspersoon

IVN Meerssen heeft een vertrouwenspersoon: Yvonne Brounts.  Contact: y.brounts@gmail.comIn geval van vermoeden van ongewenst gedrag, kun je met haar contact opnemen.

IVN Meerssen is daarnaast aangesloten bij de regionale vertrouwenscommissie Maas&Mergelland. Hier kunt u terecht voor advies in geval van problemen/klachten op het gebied van grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Wij gaan er van uit dat u in eerste instantie contact opneemt met de desbetreffende vrijwilliger en/of het bestuur van IVN Meerssen om de zaak op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u terecht bij deze vertrouwenscommissie.

Regionale vertrouwenscommissie

Resie Voncken, IVN Heuvelland/Voerendaal: resievoncken@hotmail.com  

Carlo Poolen, IVN Maastricht: carlopoolen@home.nl

Jacques Seezink, IVN Vijlen-Vaals:   jacquesseezink@gmail.com              

Zie ook de notitie : in veilige handen: https://www.ivn.nl/afdeling/meerssen/in-veilige-handen