Meerssen
Overig
zondag27dec2020

IVN Meerssen wenst al haar leden een gelukkig en gezond 2021

Het bestuur van IVN Meerssen wenst al haar leden een voorspoedig en gezond 2021. We hopen dit jaar het Covid-19 virus achter ons te kunnen laten, maar de kalender van 2021 blijft nog even leeg, totdat we weten wat wanneer weer mogelijk is.

lege kalenderHelaas ook geen Nieuwjaarswandeling. Daarom onze beste wensen voor 2021 en we hopen u in goede gezondheid te mogen begroeten als een paar van die lege dagen hierboven weer gevuld mogen worden.

De enige datum die gepland is, is 25 januari; dan houden we onze Algemene Leden Vergadering. Helaas zal deze hoogstwaarschijnlijk online plaats vinden. Vergeet niet om u op te geven als u daaraan deel wenst te nemen. Opgeven via email aan het secretariaat: IVN Meerssen secretariaat

U kunt zich opgeven tot 8 januari. Niet vergeten!