Meerssen
Overig
dinsdag02jan2018

In memoriam Jo Heijnens; herinneringen van een vuttrapper

Op oudejaarsdag 2017 is overleden ons erelid Jo Heijnens. Hij was ruim 40 jaar lid van IVN Meerssen. Ruim 30 jaar als bestuurslid en zeer aktief als natuurgids.

Hij was de oprichter van de vuttrappers. Een herinnering aan Jo kunt u hier lezen: herinneringen van een vuttrapper