Meerssen
Overig
dinsdag02jan2018

In memoriam Jo Heijnens

Op oudejaarsdag 2017 is overleden ons erelid Jo Heijnens. Hij was ruim 40 jaar lid van IVN Meerssen. Ruim 30 jaar als bestuurslid en zeer aktief als natuurgids.

Wandelen was zijn lust en zijn leven. Dit heeft hij ook overgebracht op de vele wandelaars die hij meenam op zijn tochten door de natuur van Limburg, die hij op zijn duimpje kende.

Beankt Jo, voor jouw inzet voor IVN Meerssen