Jeugdwerkgroep

Jeugdwerkgroep

De IVN-Jeugdgroep is voor kinderen in de gemeente Meerssen en is in een samenwerkingsverband tot stand gekomen tussen IVN-Ulestraten en IVN-Meerssen. In de huidige tijd brengen de kinderen veel tijd binnenshuis door: ze studeren binnen en vermaken zich veelal achter de computer en TV. IVN-Jeugdgroep wil een tegenwicht bieden en laat de kinderen veel buiten zijn; spelen en genieten en beleven in de natuur.

Onze visie is dat het goed is voor een gezonde ontwikkeling dat kinderen natuurbelevenissen opdoen.  In de loop van het jaar worden enkele activiteiten georganiseerd op een zaterdagochtend, aangepast aan het seizoen en de leeftijd van de kinderen. De vogels, kikkers en padden, wilde bloemen herkennen; water, mergel en geologie, omgaan met materialen, hutten bouwen, speurtochten, milieu enzovoort. De kinderen leren hun zintuigen gebruiken: ruiken, horen, voelen, ervaren. Er is altijd een educatief gedeelte in de bijeenkomsten en een wat vrijer speelmoment.                               

Wie kan meedoen?

IVN-Jeugdgroep is voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Een belangrijke voorwaarde is wel dat een kind interesse moet hebben in de natuur.

Als er een activiteit georganiseerd wordt, zal dit in de Geulbode bekend gemaakt worden, op de website van de VVV, en op de website en facebookpagina van IVN Meerssen. De ouders van kinderen die lid zijn van de Jeugdgroep, of zich aanmelden als belangstellende krijgen hiervan tijdig bericht. De activiteiten zullen steeds plaatsvinden op een zaterdagochtend van 9:30 uur tot 12:00 uur en starten in de Proostenkelder achter de basiliek van Meerssen, tenzij anders vermeld. Het jeugdlidmaatschap is gratis en ook  deelname aan activiteiten is gratis, behalve als er ergens entree betaald moet worden. Als een kind deel wil nemen aan een activiteit, moet het zich wel per activiteit aanmelden.

Interesse om mee te doen? of wil je nog meer weten?

Jeanne Lam, coördinator IVN -Meerssen, telefoon 043-3649012 thijslam@het                                                     

Wilt u een IVN-gids inschakelen dan kunt u terecht bij de coördinatoren.

Aanbod aan het onderwijs:                                                                                 

De mogelijkheid bestaat om een beroep te doen bij IVN voor:  

  • Begeleiding bij een wandeling: herfstwandeling, lentewandeling,
  • Excursie met bepaald onderwerp: vogels, sporen, water, schoolomgeving,
  • Of een extra verdieping bij een onderwerp wat al in het lesprogramma is opgenomen. Bijvoorbeeld: amfibieën; daarbij hoort eigenlijk een bezoek aan een poel;  brood bakken; bezoek van een imker.

Alles gebeurt op verzoek van en in overleg met de leerkracht.

Ons aanbod betreft bij voorkeur groep 5 en 6 van het basisonderwijs.

Omdat kinderen kwetsbaar zijn hebben de vrijwilligers die de jeugdgroep van IVN Meerssen begeleiden  allen een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd en ingeleverd bij het bestuur. De notitie "in veilige handen" vind je hier.