IVN Meerssen en uw privacy

Privacy Statement IVN Meerssen

 

Opslag en verwerking van gegevens

Wanneer je informatie aanvraagt, lid of donateur wordt van IVN Meerssen, deelneemt aan activiteiten en cursussen, worden jouw persoonsgegevens vastgelegd. IVN Meerssen gebruikt jouw gegevens voor de uitvoering van je aanvraag en om leden en donateurs te informeren over projecten, producten en het werk van IVN Meerssen. Wij delen jouw gegevens niet met derden.

Doeleinden van de verwerking en opslag

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor IVN Meerssen jouw gegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt IVN Meerssen gegevens van jou:

  • Wanneer je een  lidmaatschap afsluit bij IVN Meerssen, om je te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden.
  • Wanneer je deelneemt aan een cursus van IVN Meerssen.
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten.
  • Om leden/bezoekers van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media. 

Soort gegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt IVN Meerssen gegevens van leden, abonnees, deelnemers aan activiteiten / cursussen, evenementen en acties.

IVN Meerssen verwerkt je naam, adres, geboortedatum, en geslacht (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals je bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en je email-adres (ten behoeve van verzending van de digitale Nieuwsbrief,  Nieuwsflitsen, uitnodigingen voor vergaderingen en activiteiten)

Gegevens wijzigen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Een verzoek kun je schriftelijk indienen of per e-mail, voorzien van je naam en adres. Je e-mail kun je richten aan ons secretariaat: ivnmeerssen@gmail.com

Bij beëndiging  van het lidmaatschap worden uw gegevens nog 1 jaar opgeslagen; daarna worden ze definitief verwijderd.

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

Als je hebt aangegeven dat je de Nieuwsbrieven en/of onze Nieuwsflits per email wil ontvangen is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht. Wil je geen digitale nieuwsbrieven/nieuwsflitsen meer ontvangen? Stuur een bericht van afmelding aan het secretariaat (ivnmeerssen@gmail.com)  en je ontvangt geen email meer. 

Wijzigen van privacy statement

De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door IVN Meerssen te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.