inkomsten en uitgaven IVN-Meerssen 2015

Inkomsten en uitgaven IVN Meerssen 2015

nr omschrijving in

                

uit

100 Contributie                

€4.175,15

€   73,-

110 afdrachten diverse contributies en abonn.  

€1707,75

200 jaarvergadering  

€ 379,40

300 Huisvesting NHMuseum/Proostenkelder

€  243,28

€ 616,28

310 Hut    
400 Meerdaagse

€16.561,10

€16214,61

500 Kroedwusj

€       17,-

€ 122,84

600 Giften en subsidies

€      951,-

 
700 Kerstavond

€  1084,15

€ 1099,91

800 Representatie en PR  

€   506,25

900 Attenties o.a. uitg thema-avonden

€149,95

€   253,-

1000 Diversen  

€   148,48

1010 Reiskosten  

€  152,70

1100 Rente en kosten bankrek

€  543,43

€  380,18

1200 IVN-uitje

€  130,-

€ 831,40

1300 Nieuwsbrief

€ 1060,-

€1649,81

1400 Jeugdgroep

€   39,80

€  286,98

1500 Jaarmarkt

€     8,50

€  155,96

1600 Bestuurskosten, o.a. vergaderkosten  

€  -

1700 Verzekeringen en KvK  

€  168,81

1800 Secretariaat  

€  117,33

1900 Buitengewone inkomsten en uitgaven    
1910 werkgroepen inkomsten/uitgaven

€ 651,92

€ 974,89

2000 eigen rekening boekingen-kruisposten

€  -

-
  Totaal in

€25.615,28

€25.839,58

  Totaal uit

€25.839,58

 

 

Bruto resultaat 2015

€   224,13-