cursus natuurlijk tuinieren

Voorjaar 2017 organiseert IVN Meerssen een cursus natuurlijk tuinieren.

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15

Het programma ziet er (voorlopig) als volgt uit: we borduren voort op de introductie-les van Rob Meijs afgelopen september over grond. Voor diegenen die daar niet bij zijn geweest is een samenvatting gemaakt, die je vóór de cursus uitgereikt krijgt.

Maandag 24 april 19:30 uur:

Theorieles Rob Meijs: mulchen en composteren

Zaterdagochtend 6 mei:

Bezoek natuurtuinen van Nelle Driessen in Reymerstok.

Zaterdagochtend 20 mei:

bezoek aan de ecologische eetbare tuin De Keutenberg

Maandagavond 12 juni:

Bezoek aan de ecologische siertuin van Wim en Els Derks in Ulestraten. Deze tuin is tevens Tuinreservaat.

Voor de liefhebbers:

Zaterdagochtend 17 juni

Bezoek aan de Wilde Planten Kwekerij van Yvonne Velthuizen in Cadier en Keer. Hier kun je ook planten kopen.

 

De eigenaars/beheerders van de diverse tuinen zullen aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven over hun manier van werken, de planten die er staan, grondbewerking etc., en uiteraard de vragen van cursisten te beantwoorden.

Kosten: voor IVN leden van IVN Meerssen en Ulestraten: €15,- en voor niet-leden €20,-