Meerssen
(Zoog)dieren
Vanaf
zondag14feb202113:28

mollen tellen

molshopen

De Mollentelling gaat van start op zaterdag 13 februari en loopt dit jaar de hele week door, tot en met 21 februari. Vanwege de omstandigheden met hoog water en de laag sneeuw die Nederland bedekt, hebben we besloten om de telling dit jaar te verlengen. Deze weersomstandigheden maken het bovendien extra interessant om te letten op mollen in de stedelijke gebieden. Natuurlijk mag je ook de rest van het jaar waarnemingen invoeren, graag zelfs!

Wat is het doel van de Mollentelling?

Door de Mollentelling verzamelen we data over de verspreiding van de mol. Veel mensen zien regelmatig molshopen, maar geven deze vaak niet door. Met de Mollentelling willen we mensen aansporen om hun waarnemingen van mollen(sporen) door te geven. Het gaat hierbij om de verspreiding van de mol (waar leven mollen?). Hoeveel mollen er in Nederland leven is niet af te leiden uit deze data, aangezien het verschilt per gebied en seizoen hoeveel molshopen één mol maakt.
Daarnaast is de Mollentelling een goede gelegenheid om meer te leren over dit bijzondere zoogdier die zelden wordt gezien. Hoe meer we leren over de mol, hoe beter we met de mol leren samen te leven.

Meedoen aan de Mollentelling kan op verschillende manieren. Waarnemingen van mollen of mollensporen, zoals molshopen, kun je doorgeven via het speciale mollenmeldpunt of in de tuin via de Jaarrond Tuintelling.

Wat is het nut van een mol?

Een mol in jouw terrein heeft zeker (ook) voordelen. Mollen eten namelijk slakken en larven van (schadelijke) insecten. Daarnaast zorgen ze door het graven van hun gangen dat de grond luchtig blijft en water goed kan wegstromen. En je kunt de grond die bovenop een molshoop ligt goed gebruiken om planten te kweken.

Algemene informatie

zondag 14 februari 2021 - 13:28 tot zondag 21 februari 2021 - 23:59