Meerssen
Landschap
Op
zaterdag02okt202114:00

Middagwandeling langs de Watervalderbeek

Een middagwandeling langs de Watervalderbeek, een van de mooiste zijdalen van het Geuldal. Vroeger was de Watervalderbeek een open riool, nu is het een schoon riviertje dat in het centrum van Meerssen voor een deel weer bovengronds is gehaald. Door de aanleg van opvangbassins in het stroomgebied van de beek is er bij zware regen minder kans op wateroverlast in het centrum van Meerssen. In een steeds groter deel van de bebouwing wordt het schone hemelwater via de beek afgevoerd en niet meer via de riolering. Maar er moeten nog meer maatregelen genomen worden door overheid en burger. In de bebouwde kom van Meerssen, maar vooral ook in het buitengebied is te zien hoe de beek invloed heeft gehad op de vorming van het landschap. In het buitengebied wordt de omgeving van de beek steeds meer ecologisch beheerd. Diverse landschapselementen maken het stroomgebied zeer aantrekkelijk voor mens en natuur.

 

 

Algemene informatie

zaterdag 2 oktober 2021 - 14:00
Een middagwandeling langs de Watervalderbeek
Locatie: 
Parkeerplaats station Meerssen
Stationstraat 45
6231CM Meerssen
Nederland
Contactpersoon: 
Els en Wim Derks 043-3643740
Google Maps image