Meerssen
Overig
Op
maandag27mrt201719:30

Diaserie Bunde van 2000 naar 5000 inwoners

De diaserie” Bunde van 2000 naar 5000 inwoners “ werd opgenomen in het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw.

Bunde moest een forensendorp worden en de ene uitbreiding volgde op de andere.

De toenmalige burgemeester Mr. Ruud v.d. Ven was op de hoogte van de fotohobby van Jo Voncken en gaf hem namens het gemeentebestuur opdracht deze ontwikkelingen vast te leggen voor het nageslacht.

Naast de ontwikkelingen in Bunde, die het dorp uiteindelijk een geheel ander aanzien zouden geven, komen in de serie ook het verenigings- en kerkelijk leven aan de orde

Ook het vele natuurschoon waar Bunde zo rijk aan is (Bunderbos) komt in de serie aan bod.

De teksten zijn geschreven en ingesproken door de onnavolgbare tekstschrijver en presentator Johan van Eijden (+).

Enige tijd geleden is de serie door Jef Roijen geoptimaliseerd en gedigitaliseerd hetgeen het geheel absoluut ten goede is gekomen.

De presentatie vindt plaats tijdens een bijeenkomst van het IVN Meerssen in de proostenkelder naast de basiliek op maandag 27 maart 2017. Aanvang 19.30 uur.

De foto op de website is gemaakt : door Kasteelbeer - Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl

Algemene informatie

maandag 27 maart 2017 - 19:30
Locatie: 
Proostenkelder Meerssen
Markt 25a
Meerssen
Nederland
Extra Informatie: 

Lezing in de Proostenkelder achter de Basiliek van Meerssen
Begin: 19:30
Toegankelijk voor alle belangstellenden
U hoeft geen lid te zijn van IVN Meerssen

de foto op de website van Overbunde is gemaakt door: Kasteelbeer - Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl

Contactpersoon: 
Google Maps image