Meerssen
Landschap
Op
zondag14mei201714:00

De Watervalderbeek van monding tot bron

Zondagmiddag 14 mei om 14:00 uur begint vanaf de parkeerplaats bij het station in Meerssen een excursie langs de Watervalderbeek van uitmonding in de Geul tot brongebied in Waterval. Iedereen kan gratis mee bij deze activiteit van IVN-Meerssen. Els Derks-van der Wiel (043 364 3740) is de gids namens Waterschap Limburg langs een van de mooiste zijdalen van het Geuldal. Vroeger was de Watervalderbeek een open riool, nu is het een schoon riviertje dat in het centrum van Meerssen voor een deel weer bovengronds is gehaald. Door de aanleg van opvangbassins in het stroomgebied van de beek is er bij zware regen minder kans op wateroverlast in het centrum van Meerssen. In een steeds groter deel van de bebouwing wordt het schone hemelwater via de beek afgevoerd en niet meer via de riolering. Maar er moeten nog meer maatregelen genomen worden door overheid en burger. In de bebouwde kom van Meerssen, maar vooral ook in het buitengebied is te zien hoe de beek invloed heeft gehad op de vorming van het landschap. In het buitengebied wordt de omgeving van de beek steeds meer ecologisch beheerd. Diverse landschapselementen maken het stroomgebied zeer aantrekkelijk voor mens en natuur.

Algemene informatie

zondag 14 mei 2017 - 14:00
Locatie: 
Station Meerssen
Stationstraat
6231 CK Meerssen
Nederland
Extra Informatie: 

De grond kan drassig zijn. Goed schoeisel is aan te raden.

Contactpersoon: 
Els Derks-Van der Wiel 043-3643740
Google Maps image