Meerssen
Overig
Op
maandag25jan202119:30

Algemene ledenvergadering IVN Meerssen online

corona vergadering

Op 25 januari houden wij onze algemene ledenvergadering. In verband met corona-maatregelen moet dat helaas een online vergadering worden via videobellen. We betreuren het dat er zo weinig mensen meevergaderen, daar er een bestuurswisseling plaats zal vinden, zoals aangekondigd in de Nieuwsbrief van december 2020. We zullen afscheid nemen van Jeanny Bronckers, die 25 jaar lang het secretariaat behartigd heeft en van de voorzitter Yvonne Brounts, die dan 8 jaar de voorzittershamer in bezit heeft gehad. Tijd voor verandering. Gelukkig hebben we nieuwe bestuursleden die we voor kunnen stellen in de ledenvergadering: Charlotte Neuhaus, die het secretariaat over wil nemen en Edwin Smeets, die vice-voorzitter wil worden. En ...nee, een nieuwe voorzitter heeft zich nog niet aangemeld, daarom zal Jack Savelberg, onze penningmeester voorlopig voor één jaar waarnemend voorzitter zijn; daarna moet er een nieuwe voorzitter gevonden zijn!

Algemene informatie

maandag 25 januari 2021 - 19:30