Werkgroep Grijs, Groen en Gelukkig (GGG)

Contactgegevens: klik hier

Sinds 2017 begeleiden we als IVN natuurbelevenissen met de ‘Natuurkoffer’.  Dit is een manier om de natuur (binnen) te brengen bij o.a. groepen ouderen en mensen met dementie. Bijvoorbeeld via een samenkomst in de ‘huiskamers’ van instellingen.    

We brengen een koffer met natuurvoorwerpen mee, aangevuld met verse natuurmaterialen van het seizoen en materialen voor bijvoorbeeld een spel.

Een zomerprogramma kan zijn:

Al associërend op de aanwezige spullen wisselen we ervaringen en herinneringen uit met de deelnemers, vertellen verhalen, leggen natuurfenomenen uit, doen een natuurspel en sluiten af door samen een collage te maken van de verse zomerbloemen.

In een ander seizoen werken we weer met andere verse  seizoensgerichte materialen en activiteiten.

De ervaring leert dat zelfs meestal passieve deelnemers genieten en vaak toch actief meedoen. Daarmee bereiken we telkens ons doel: ‘Grijs, Groen én Gelukkig’.

Omdat bij de bijeenkomsten veel extra handen nodig zijn, is hulp van vrijwilligers en/of beroepskrachten van de instelling een voorwaarde.

Een bijeenkomst duurt ca 1.5 uur en kost per groep (tot max.15 personen)   € 40,- inclusief materiaalkosten.
In overleg met de contactpersoon GGG kan bekeken worden of buitenactiviteiten of andere activiteiten mogelijk zijn.