Vacature voorzitter

IVN Mark & Donge | 20 februari 2023

De taak van voorzitter omvat de volgende aspecten:
* behartigt de algemene gang van zaken in de vereniging
* maakt deel uit van de dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) van de vereniging
* leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen
* vertegenwoordigt de vereniging naar de landelijke IVN
* onderhoudt de interne en externe contacten
* ziet er op toe dat beslissingen worden genomen en activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement

Heb je interesse en wil je meer weten, stuur dan een e-mail aan het adres
secretariaat@ivn-markendonge.nl
of neem telefonisch contact op met Ronald Bloemen (bestuurslid) op 06 4690 4806

Vrijwilliger

Deel deze pagina