Vogelcursus

Vogelcursus


vogelcursusWe willen met onze basis-vogelcursus een opstapje bieden aan mensen die geen of weinig vogelkennis hebben, door eenvoudig te vertellen over diverse onderwerpen, zoals:

  • paring-, nest- en broedgedrag,
  • de diverse soorten, zoals weidevogels, spechten, roofvogels,
  • de vogeltrek,
  • zomer en wintergasten

De cursus bestaat uit vijf lesavonden en vier excursies (op zaterdag voormiddag), in natuurgebieden in de omgeving.

De kosten zijn €50,-- voor niet leden en €45,-- voor leden, hierbij zitten inbegrepen een cursusboek en een zoekkaart.

Vogelcursus 2021

Zoals overal, heeft het corona virus ook bij de vogelcursus het nodige roet in het eten gegooid.

Het corona beleid van het IVN Landelijk volgend, hebben wij besloten de vogelcursus van 2021 niet door te laten gaan.

Het vogelcursusteam