Punt-Transect-Telling – SOVON (PTT)

Punt-Transect-Tellingenproject - Sovon

PTT voorwoord

Sinds 2015 nemen wij actief deel aan het Punt-Transect-Tellingenproject van Sovon.
Dit heeft als doel aantallen en verspreiding vast te leggen van min of meer algemene wintervogels, in aanvulling op de andere wintervogel-projecten zoals watervogel- en midwintertellingen. Ons telgebied is Biesbosch Noordwaard.

Ga voor meer informatie over dit project naar https://www.sovon.nl/nl/PTT
 

Kaart met telpunten

Tellijst 2015 - heden

terug