Paddenwerkgroep

Contactgegevens: klik hier

WAT IS DE PADDENTREK?

Eind januari verlaten padden, kikkers en salamanders hun winterverblijf om op weg te gaan naar hun geboortewater om zich daar voort te planten. Dit wordt de paddentrek of voorjaarstrek genoemd. De afstand die ze tijdens deze trek afleggen varieert van een paar honderd meter tot een paar kilometer.
De paddentrek vindt meestal in februari en maart plaats. Op dat moment is de paringsdrang het sterkst, maar ook de temperatuur speelt een belangrijke rol. De ondertemperatuur om te trekken is 2-5 graden. Vochtig weer stimuleert de trek. Is het te koud dan graven de amfibieën zich in tot de temperatuur weer gaat stijgen.

WAT DOET DE PADDENWERKGROEP?

* Schermen plaatsen....
Over de drukke Ulvenhoutselaan (tussen de Bieberglaan en de rotonde van Ulvenhout) vindt een voorjaarstrek plaats richting het Markdal (zie kaartje onder). Tijdens de voorjaarstrek steken hier vele amfibieën de weg over. Om de amfibieën veilig over de drukke weg heen te helpen plaatsen we ieder jaar eind januari een scherm waarachter emmers ingegraven worden. De amfibieën - door het scherm tegengehouden - zoeken kruipend (en springend) langs het scherm naar een doorgang en komen zo in de ingegraven emmers terecht.

* Padden overzetten.....
Iedere ochtend en avond brengen vrijwilligers van de paddenwerkgroep de amfibieën uit de emmers naar de overkant van de weg zodat de amfibieën de tocht veilig verder kunnen vervolgen. De resultaten worden precies bijgehouden: de soort, het geslacht en het emmernummer. Met deze gegevens kunnen we een beter beeld krijgen op welke plaatsen de meeste dieren oversteken, hoeveel er van iedere soort zijn en of er veranderingen zijn vergeleken met andere jaren.

Welke amfibieën trekken in het Ulvenhoutsebos?

  • Gewone pad
  • Bruine kikker
  • Alpenwatersalamander
  • Kleine watersalamander
  • Vinpootsalamander

Paddenwerkgroep bijzondere vonst

Salamander

In 2006 vond één van onze jongste overzetters, Timo de Legé (11 jaar) bij het opbreken van het scherm een albino Alpenwatersalamander (vr) in één van de emmers. Een heel bijzondere vondst. Volgens Stichting Ravon,(Reptielen, Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) is dit de eerste albino Alpenwatersalamander die ooit in Nederland is aangetroffen.

Locatie paddenwerkgroep activiteitenPaddenwerkgroep in actie