Mark & Donge
Natuur in de Buurt
woensdag19okt2022

Ze zien ons Ulvenhoutse Bos NIET staan!

Minister ziet Natura2000 Ulvenhoutse Bos over het hoofd!

Natuurplein de Baronie (zeven natuurverenigingen) is een brief gestuurd aan de Minister, het kabinet, de tweede kamer, de Vlaamse Minister en het Vlaamse parlement.

Het Ulvenhoutse bos is een van de oudste maar ook kleinste Natura2000 gebieden. Maar in plannen van de minister is de overlevingskans in 2030 maar 17% ! Dit is het laagste van alle te beschermen Natuurgebieden en is absoluut onvoldoende.
Een inventarisatie van Piekbelasters is door leden van De Groene Koepel, IVN Mark en Donge, nmv Markkant-Milieudefensie eerder al aan provincie en de vier 'bron'gemeenten aangeboden. 

Sanering zal ook de in EU slechtste luchtkwaliteit van de Vlaams-Brabantse grenstreek verbeteren. Brabantse gedeputeerde Annemarie Spierings wil herstel levensverwachting met drie jaar. Natuurplein pleit voor een gezamenlijke ambitie in de grenstreek om de luchtkwaliteit weer de gezondste van Europa te maken. Daarom is de brief ook aan Vlaamse minister en Vlaams Parlement gestuurd.

Om de brief te lezen, klik hier.

Informatieavond 

Omdat de dreigende achterstelling van het Ulvenhoutse Bos niet goed bekend is, organiseren we op 10 november 2022 een info avond: 
Ulvenhoutse Bos ‘nu en in de toekomst?’
Aanvang: 20u. Locatie: Pekhoeve Ulvenhout.

nmv Markkant-Milieudefensie,
De Groene Koepel,
IVN Mark&Donge.