Natuurgidsenopleiding

Wat houdt de Natuurgidsenopleiding in.


De IVN-Natuurgidsenopleiding is dé interne opleiding voor actieve IVN’ers.
De opleiding beoogt niet alléén mensen tot Natuurgids op te leiden, maar wil er tevens voor zorgen dat ze een actieve rol in de werkzaamheden van het IVN kunnen gaan vervullen. Er wordt naar gestreefd dat elke cursist aan het eind van de opleiding zijn/haar plek als vrijwilliger (bestuurlijk en/of uitvoerend) in natuureducatie vindt, in principe binnen het IVN.

Voelt men zich echter vooral aangetrokken tot het functioneren als IVN-Natuurgids, dan wordt tijdens zo’n opleiding duidelijk dat een IVN-natuurgids méér is dan een 'rondleider in natuurgebieden'. Een natuurgids is iemand die de bekwaamheden heeft verworven om anderen de waarde van de natuur te laten beseffen.
Wij denken dat men de waarde van de natuur het best kan leren beseffen door te beginnen met de natuur bewust te beleven en beter te leren kennen.

In de opleiding wordt tijd besteed aan het leren overdragen en communiceren met ‘publiek’. Daarnaast is uiteraard kennis van natuur- en duurzaamheidszaken belangrijk. Veel tijd gaat steken in zelfstudie en groepsopdrachten om die kennis en vaardigheden te verwerven.

Accepteer cookies

In het toch (!) zeer korte tijdsbestek van nauwelijks anderhalf jaar kan een opleiding, die zo'n breed terrein bestrijkt, eigenlijk niet meer zijn dan een goede oriëntatie. Beter leren kijken en weten waar antwoorden te vinden zijn, is soms belangrijker dan feitenkennis. De IVN-Natuurgidsenopleiding bestaat globaal uit ruim 30 lesavonden, een tiental excursies en/of praktijkdagen op zaterdagen, een praktijkweekend en ongeveer 20 bijeenkomsten met een mentorgroep.

De voorbereiding voor de Natuurgidsenopleiding is het volgen van een voor- en najaarscursus.