Natuurwandeling Aa of Weerijs 07-05-2023

Aa of Weerijs

Het beekdal van de Aa of Weerijs en het bosgebied Trippelenberg zijn tamelijk onbekende wandelgebieden.

De Aa of Weerijs is in de jaren 60 rechtgetrokken, verdiept en verbreed, zoals zovele Brabantse beken. Ruim veertig jaar lang  was de beek niet meer dan een vrijwel recht afvoerkanaal,  ingebed tussen hoge dijken, om grote watertoevoer snel af te voeren zonder wateroverlast te geven. Het gevolg was echter, dat het omringende beekdal verdroogde en verarmde.

De oplossing wordt nu gezocht in waterberging: grote watertoevoer wordt in eigen gebied opgevangen en krijgt de ruimte om rustig in de bodem ‘in te zijgen’.

In 2004-2005 is tussen Effen en Breda de vroegere situatie in het beekdal zo goed mogelijk hersteld. De dijken zijn verdwenen en de Aa of Weerijs heeft nu weer meanders en brede, moerassige oevers. Het verdroogde en verarmde beekdal is weer vochtig tot drassig en de plantengroei is zich goed aan het ontwikkelen.

Het Zaartbos

Het Zaartbos maakt onderdeel uit van het beekdal. Het bestaat uit natte, ruige weilandjes en bosjes die onder water lopen bij hoge waterstanden. In 2005 is de rivier hier afgedamd en opnieuw meanderend gemaakt in samenwerking tussen de Gemeente Breda, Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de Landinrichting Weerijs. Hierdoor ontstaan nu op natuurlijke wijze steile wandjes waarin bijvoorbeeld de ijsvogel kan broeden. Deze wordt hier ook regelmatig gesignaleerd. Door de wisselende waterstanden is dit een zeer levendig gebied.

De Trippelenberg

De Trippelenberg is een golvende, beboste “donk”, een na de laatste ijstijd opgestoven rivierduingebied. Er groeien veel adelaarsvarens, wat duidt op oud bos. Staatsbosbeheer beheert het beekdal en het bosgebied.

De wandelroute is een graspad door begraasd gebied, dat al naar gelang de weersomstandigheden flink drassig en hobbelig kan zijn. Laarzen of goed waterdichte schoenen worden aanbevolen, ook bij droog weer.

Thema:

een slingerende beek

Foto: Lieneke Steijn

Aanmelden is verplicht.

Na aanmelding ontvang je informatie over de vertrekplaats.

Je kunt je inschrijven tot op de dag van de wandeling! Als het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken en het aanmeldformulier wordt niet geopend

  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina