Landgoederenwandeling Hondsdonk en Valkenberg 26-03-2023

Thema

Oude bossen en voorjaarsflora

Een landgoed

De baronnen, baronessen en jonkvrouwen schreden over het geplaveide middenpad; de bedienden werden geacht zich via de zijbeuken te verplaatsen. U mag beide paden bewandelen evenals de vele, veel kleinere, dicht begroeide paadjes die zich door de schilderachtige landgoederen van Hondsdonk en Valkenberg slingeren.

Kenmerken

Kenmerkend voor landgoederen is de afwisseling van open en gesloten landschap. Pachtboerderijen, houtproductie en jacht moesten in het verleden voldoende opbrengen om landgoed, huis en opstallen, tuin en park te kunnen onderhouden, maar het goed was ook bedoeld voor het aangenaam vertoeven van de rijke stedeling en zijn vrienden. We vinden hier dan ook naast elkaar gemengde bospercelen, akkers en weilanden, beuken- en eikenlanen.

Bodemgesteldheid, flora en fauna

Door hoogteverschillen en bodemgesteldheid zijn er droge en natte gedeelten. De beekdalbossen hebben een rijke plantengroei, gerekend tot de floristisch belangrijkste in het land. Dankzij de variatie in begroeiing en de vele oude bomen is het ook een vogelrijk gebied met veel holenbroeders. Er lopen enkele beken door het gebied. Deze vormen een uitgestrekt, handvormig stelsel van meanderende waterlopen die tussen Chaam en Ulvenhout geleidelijk samenkomen en tenslotte als Chaamse beek in de Mark uitmonden.

De vele Pontische rododendrons die op de landgoederen zijn aangeplant, zullen in maart nog niet bloeien, maar u kunt waarschijnlijk wel genieten van bosanemonen, slanke sleutelbloemen en andere voorjaarsbloeiers.

De wandeling

Van schrijden zal geen sprake zijn tijdens deze wandeling. De afstand is groter en het tempo ligt hoger dan bij veel andere IVN-activiteiten. In 3 tot 3, 5 uur legt u ongeveer 10 kilometer af. Zorg dus voor goede, waterdichte schoenen en neem ook iets te drinken mee.

Aanmelden is verplicht.

Na aanmelding ontvang je informatie over de vertrekplaats.

Je kunt je inschrijven tot op de dag van de wandeling! Als het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken en het aanmeldformulier wordt niet geopend

  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Ja

Ontdek meer over

Deel deze pagina