Machtigingsformulier

Door het invullen en verzenden van dit formulier verleent u de penningmeester een doorlopende of éénmalige machtiging voor inhouding van uw bijdrage aan IVN Mark&Donge. Ook kunt u met dit formulier de machtiging intrekken.

Vul uw achternaam, eventueel tussenvoegsel en uw voorletters in.
Kies uw lidmaatschap van IVN Mark&Donge
Maak uw keuze voor het verlenen van een machtiging of het intrekken daarvan.
Kies het lidmaatschap waarvoor u de machtiging verleent
Vul het bedrag in waarvoor u een machtiging wilt geven voor een extra gift per jaar
Kies hier voor welke activiteit u een machtiging verleent voor inhouding van de bijdrage
Vul het bedrag in van de activiteit waarvoor u een éénmalige machtiging verleent.
Vul uw IBAN Bankrekeningnummer in:
Vul de volledige naam van de bankrekeninghouder in, zoals deze op uw bankpas staat vermeld.