Lidmaatschap en contributie Mark & Donge

Contactgegevens ledenadministratie

E-mail: ledenadministratie@ivn-markendonge.nl

Geïnteresseerd in de natuur in onze omgeving?

Steek je licht op bij het IVN!
IVN Mark & Donge is een vereniging voor mensen die graag in de natuur zijn, er meer van af willen weten en hun kennis van en liefde voor de natuur met anderen willen delen.

Mogelijkheden:

Lidmaatschap:
Je kunt lid worden (bijdrage €24 per jaar) en daarvoor krijg je:

  • gratis deelname aan alle werkgroepactiviteiten van IVN Mark & Donge.
  • kortingen op cursussen die IVN Mark & Donge organiseert.
  • 4x per jaar ons afdelingsblad 'Natuursignalen' met alle wetenswaardigheden over onze afdeling.
  • aanmelding bij het landelijk IVN en daarvoor krijg je:
    • 4x per jaar het landelijke blad 'Mens en Natuur'.
    • 10% korting in de webwinkel van IVN.

Ja, ik word lid!

Huisgenootlid:
Een 2e persoon op eenzelfde adres kan huisgenootlid worden en mag ook aan alle activiteiten deelnemen.
Een huisgenootlid betaalt €12 per kalenderjaar.

Word huisgenootlid

Gastlid:
Als je al lid bent van een andere IVN afdeling, kun je ook lid worden van IVN Mark & Donge. Dan ben je gastlid. De bijdrage is dan € 12. Je kunt aan alle activiteiten meedoen, zoals bij lid vermeld staat. Je ontvangt het landelijke blad 'Mens en Natuur' via de afdeling waar je al lid van bent. Van IVN Mark & Donge ontvang je het verenigingsblad 'Natuursignalen'.

Jeugdlid:
Jongeren (tot 18 jaar) kunnen jeugdlid worden en hiervoor geldt een lidmaatschapsbedrag van: €24 per activiteitenjaar (loopt van september tot en met juni). Ook de jeugd-IVN’ers ontvangen ons blad 'Natuursignalen'.  

Donateur:
Je kunt donateur worden. Met je donatie steun je IVN Mark & Donge.
Als donateur ben je bij alle publieke activiteiten van harte welkom. Zie hiervoor onze activiteitenkalender.
Verder ontvang je, bij een bedrag van minimaal €12 per kalenderjaar, het verenigingsblad 'Natuursignalen'.

Contributiewijzigingen

Wij volgen de contributiewijzigingen van het IVN Landelijk Bureau.

Wat te doen om lid te worden?

Wil je een lidmaatschap dan kun je je aanmelden via het online aanmeldformulier. Je wordt dan automatisch aangemeld voor de afdeling Mark & Donge. 

Voor alle andere lidmaatschappen kun je een e-mail sturen naar info@ivn.nl.

Contributiebetaling

De contributiebetaling loopt via het IVN Landelijk Bureau.
Onze voorkeur gaat uit naar een betaling via incasso (betekent voor IVN de minste kosten en het minste werk), maar als je dat niet wilt, kun je ook kiezen voor factuurbetaling. Je ontvangt dan via de e-mail een fatuur met het verzoek deze de betalen.
Betaling van de contributie kan per jaar of per maand.
Bij een jaarbetaling wordt de contributie geïnd in die maand waarin je lid bent geworden.

Adreswijziging

Je kunt een adreswijziging online doorgeven. Of via een-mail op het adres:
ledenadministratie@ivn-markendonge.nl

Lidmaatschap opzeggen.

Een lidmaatschap wordt steeds voor een jaar verlengd. Opzeggen kan door een e-mail te sturen aan:
ledenadministratie@ivn-markendonge.nl
Je lidmaatschap eindigt dan per de maand waarin verlengd zou worden.

Ga je verhuizen buiten het werkgebied van Mark & Donge, en wil je wel lid blijven van IVN, dan kun je je laten overschrijven naar de afdeling die bij je nieuwe woonplaats hoort. Stuur dan een e-mail aan leden@ivn.nl