Lidmaatschap en contributie

Contactgegevens ledenadministratie

e-mail: ledenadministratie@ivn-markendonge.nl

Geïnteresseerd in de natuur in onze omgeving?

Steek je licht op bij het IVN!
IVN Mark & Donge is een vereniging voor mensen die graag in de natuur zijn, er meer van af willen weten en hun kennis van en liefde voor de natuur met anderen willen delen.

Mogelijkheden:

Lidmaatschap:
Je kunt lid worden (bijdrage €24,- per jaar) en daarvoor krijg je:

  • gratis deelname aan alle werkgroepactiviteiten van IVN Mark & Donge.
  • kortingen op cursussen die IVN Mark & Donge organiseert.
  • 4x per jaar ons afdelingsblad 'Natuursignalen' met alle wetenswaardigheden over onze afdeling.
  • aanmelding bij het landelijk IVN en daarvoor krijg je:
    • 4x per jaar het landelijke blad 'Mens en Natuur'.
    • korting op materialen en boeken in de Webshop, via de website van IVN Nederland.

Huisgenootlid:
Een 2e persoon op eenzelfde adres kan huisgenootlid worden en mag ook aan alle activiteiten deelnemen.
Een huisgenoot-lid betaalt €12,- per kalenderjaar.

Gastlid:
Als je al lid bent van een andere IVN afdeling, kun je ook lid worden van IVN Mark & Donge. Dan ben je gastlid. De bijdrage is dan € 12,--. Je kunt aan alle activiteiten meedoen, zoals bij lid vermeld staat. Je ontvangt het landelijke blad 'Mens en Natuur' via de afdeling waar je al lid van bent. Van IVN Mark & Donge ontvang je het verenigingsblad 'Natuursignalen'.

Jeugdlid:
Jongeren (tot 18 jaar) kunnen jeugdlid worden en hiervoor geldt een lidmaatschapsbedrag van: €24,- per activiteitenjaar (loopt van september tot en met juni). Ook de jeugd-IVN’ers ontvangen ons blad 'Natuursignalen'.  

Donateur:
Je kunt donateur worden. Met je donatie steun je IVN Mark & Donge.
Als donateur ben je bij alle publieke activiteiten van harte welkom. Zie hiervoor onze activiteitenkalender.
Verder ontvang je, bij een bedrag van minimaal €12,- per kalenderjaar, het verenigingsblad 'Natuursignalen'.

Contributiewijzigingen

Wij volgen de contrutiewijzigen van IVN Landelijk

Wat te doen om lid te worden ?

Via de landelijke IVN homepage; klik dan rechts boven op ‘Lid worden’ en vul daar het betreffende formulier in. Je kunt daar aanmelden voor de afdeling Mark & Donge.

Contributiebetaling.

De contributiebetaling loopt via IVN Landelijk.
Onze voorkeur gaat uit naar een betaling via incasso (betekent voor IVN de minste kosten en het minste werk), maar als je dat niet wilt, kun je ook kiezen voor factuurbetaling. Je ontvangt dan via de e-mail een fatuur met het verzoek deze de betalen.
Betaling van de contributie kan per jaar of per maand.
Bij een jaarbetaling wordt de contributie geïnd in die maand waarin je lid bent geworden.

Adreswijziging.

Deze graag doorgeven via de e-mail op het adres
ledenadministratie@ivn-markendonge.nl

Lidmaatschap opzeggen.

Een lidmaatschap wordt steeds voor een jaar verlengd.
Opzeggen kan door een e-mail te sturen aan
ledenadministratie@ivn-markendonge.nl
Je lidmaatschap eindigt dan per de maand waarin verlengd zou worden.

Ga je verhuizen buiten het werkgebied van Mark & Donge, en wil je wel lid blijven van IVN, dan kun je je laten over-schrijven naar de afdeling die bij je nieuwe woonplaats hoort. Stuur dan een e-mail aan leden@ivn.nl