Gewenst en ongewenst gedrag

Contactgegevens Vertrouwenscommissie: klik hier
 

Omgangsvormen en ongewenst gedrag

IVN Mark & Donge heeft regels omtrent omgangsvormen en ongewenst gedrag vastgesteld. Die geeft aan hoe wij met elkaar omgaan, welk gedrag als ongewenst wordt aangemerkt en hoe we ongewenst gedrag tegengaan. Iedereen die binnen IVN ongewenst gedrag ervaart kan daar een beroep op doen.

Iedereen die ongewenst gedrag ervaart of signaleert kan een beroep doen op de vertrouwenscommissie van IVN Mark & Donge. De namen van de leden van de Vertrouwenscommissie en hun contactgegevens zijn terug te vinden in de bijlage Contactgegevens.

In geval van seksueel misbruik of het vermoeden daartoe wordt de landelijke vertrouwenscommissie van IVN Nederland ingeschakeld.

Jeugdigen zijn extra gevoelig voor ongewenst gedrag en met name seksueel misbruik. Daarom dienen vrijwilligers van de jeugdgroepen (Spitsmuizen en Torenvalken) een aparte verklaring te ondertekenen waarin de omgangsvormen met jeugdigen onderschrijven. Bovendien wordt voor alle IVN-vrijwilligers van jeugdgroepen een Verklaring omtrent Gedrag aangevraagd. Meer informatie hierover bij het secretariaat.

Als bijlage zijn opgenomen:

  • Omgangsvormen en Protocol Ongewenst gedrag (klik hier)
  • Werkwijze Vertrouwenscommissie (klik hier)

Beide notities zijn vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 16 november 2016.