Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag27nov202210:00

Zwarte molen/ Kelsdonk

Landschapswandeling

Kelsdonk is een 250 ha groot natuurreservaat van Staatsbosbeheer. Het ligt ten noorden van Etten-Leur en maakt deel uit van de Ettense Beemden. Het ligt aan de ‘Naad van Brabant’, de overgangszone van hoge zandgrond naar natte, lage veen- en kleigebieden. Van de provincie Noord-Brabant heeft Kelsdonk het predicaat “Natte Natuurparel” gekregen. Natuurparels zijn gebieden met bijzondere natuurwaarden. Het gaat hier om van water afhankelijke, kwetsbare natuur, die hersteld en behouden moet worden.

Het gebied ligt aan de Leurse Haven, een vroegere meander van de Mark. De Mark loopt nu een stuk noordelijker.  Kelsdonk is een aantrekkelijk, open poldergebied. In vroeger eeuwen is er veel turf gewonnen. Dat is nog te zien aan de opdeling in lange smalle kavels, een ‘slagenlandschap’, zoals in de meeste turfwinningsgebieden. Het is nu allemaal grasland met wat moerasbosjes in oude, verlande veenputten. Kelsdonk wordt beheerd als weidevogelgebied  met botanische waarden.
In het zuiden, tegen Etten-Leur aan, ligt de Westpolderplas, een zandwinning uit de jaren 90. Het is nu een zwem- en recreatieplas, die echter ook veel watervogels aantrekt. Hier is een oeverzwaluwenwand aangelegd, die door vrijwilligers wordt onderhouden. In het noorden ligt een ondiepe waterplas, die jaarrond grote aantallen vogels aantrekt.

Inschrijven voor deze wandeling is verplicht en kan hier.
Na inschrijving ontvangt u informatie over de vertrekplaats.

Indien het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken; het inschrijfformulier wordt niet geopend.

Algemene informatie

zondag 27 november 2022 - 10:00 tot 16:00
Bij de landschapswandelingen is de afstand groter en ligt het tempo hoger dan bij veel andere activiteiten van het IVN. Kelsdonk is een drassig gebied, waar meestal waterdichte, hoge schoenen nodig zijn.
Extra Informatie: 

Foto: Lieneke Steijn