Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag18sep202213:30

Zaartpark

Stadsplantenwandeling

Voor het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Breda zijn de Mark en de Aa of Weerijs van cruciaal belang geweest. De waarde van beide rivieren mag ook nu niet worden onderschat, maar dan wel om andere redenen dan in het verleden. Door de klimaatveranderingen snakken steden naar water en groen die in warme zomers voor verkoeling kunnen zorgen.

In 1941 werd een gedeelte van de Mark in het centrum gedempt en in 1964 veranderde de haven ten behoeve van het autoverkeer in een troosteloze asfaltvlakte. Inmiddels blijkt dat vooruitgang in ieder tijdsgewricht een andere invulling krijgt. In 2007 werd de haven heropend en momenteel wordt druk gewerkt aan het doortrekken van de Mark naar het Seeligkwartier, waar een nieuw stadspark moet ontstaan. De Nieuwe Mark wordt een blauwgroene ader die de lokale ecologie moet verstevigen en het stedelijk klimaat moet verbeteren.

Wat kunnen we van dit nieuwe park verwachten? Welke planten zullen we daar gaan aantreffen? Hoe zal het gesteld zijn met de biodiversiteit? Om antwoord te vinden op deze vragen wandelen we door het Zaartpark, een ander stadspark aan de oevers van de Aa of Weerijs. In dit park wordt momenteel onderzoek gedaan naar flora en fauna, omdat het als referentiegebied of model fungeert voor wat we in de toekomst langs de Nieuwe Mark tegen kunnen komen.

Dit park is een van de meest natuurrijke parken van Breda. De aanleg dateert uit de jaren 50 en er zijn nog veel bomen uit die tijd aanwezig. Sinds de reconstructie in 1993 heeft het park zich op een natuurlijke manier mogen ontwikkelen. Deze wandeling biedt dus niet alleen een blik op de toekomst, maar ook een mogelijkheid om te genieten van een fraai heden.

Inschrijven voor deze wandeling is verplicht en kan hier.
Inschrijven kan tot op de dag van de wandeling.

Na inschrijving ontvangt u informatie over de vertrekplaats.

Indien het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken; het inschrijfformulier wordt niet geopend.

Algemene informatie

zondag 18 september 2022 - 13:30 tot 15:30
Thema: ‘Planten zoals bij de Nieuwe Mark’
Extra Informatie: 

Foto: Lieneke Steijn