Mark & Donge
Fete de la Nature
Op
zondag04sep202209:00

Valkenberg en Hondsdonk

Landgoederenwandeling (8 a 9km)

Thema: natuur op oude landgoederen

Valkenberg, Hondsdonk en Luchtenburg vormen samen een vrijwel aaneengesloten landgoederenzone van zo’n 600 ha. Alleen de Chaamseweg snijdt er doorheen.

Landgoederen waren in het verleden bedoeld te functioneren als economische eenheid. Pachtboerderijen, houtproductie en jacht moesten voldoende opbrengen om landgoed, huis en opstallen, tuin en park te kunnen onderhouden. De eigenaar was gewoonlijk zo vermogend dat veel winst niet per se nodig was. Een landgoed was ook een statussymbool. De eigenaar woonde  gewoonlijk  in een stad. De grootste boerderij op het landgoed had een herenkamer, waar de eigenaar af en toe tijdelijk verbleef, om toe te zien op het reilen en zeilen en om de pacht te innen.

Landhuizen werden vooral na 1650 gebouwd. Een eerste landhuis was meestal een eenvoudig zomerverblijf om de warme, stinkende stad te kunnen ontvluchten.  De hoofdvestiging bleef in de stad. Pas in de loop van de 18e en 19e eeuw werden de grote, statige landhuizen gebouwd, die geschikt waren voor permanente bewoning.

De landgoederen bestaan uit gemengde bospercelen, akkers en weilanden, beuken- en eikenlanen. Door hoogteverschillen en bodemgesteldheid zijn er droge en natte gedeelten. De beekdalbossen hebben een rijke plantengroei, gerekend tot de floristisch belangrijkste in het land. Dankzij de variatie in begroeiing en de vele oude bomen, is het ook een vogelrijk gebied met veel holenbroeders. Er lopen enkele beken door het gebied. Deze vormen een uitgestrekt, handvormig stelsel van meanderende waterlopen die tussen Chaam en Ulvenhout geleidelijk samenkomen en tenslotte als Chaamse beek in de Mark uitmonden.

Bij deze pittige wandeling is de afstand groter en ligt het tempo hoger dan bij de meeste INV-activiteiten. Het wordt een verrassende tocht over paden en paadjes die niet altijd als zodanig te herkennen zijn. Soms waadt u door de begroeiing of door oprukkende bramen. Hier en daar moet u bukken voor een tak of vindt u een omgewaaide boom op uw pad. Mogelijk moet u een keer een beekje oversteken. Bedek dus de benen en zorg voor waterdicht schoeisel. Altijd weer is er die heerlijke afwisseling van bos en beemd. Wandel mee door een rijk verleden, een schitterend heden en geniet van het feest van de natuur.

Inschrijven voor deze wandeling is verplicht; voor het inschrijfformulier klik hier.

Indien het maximaal aantal inschrijvingen is behaald, zal de link niet meer werken, het inschrijfformulier wordt niet geopend.

Algemene informatie

zondag 4 september 2022 - 09:00 tot 12:00