Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag29dec201914:00

ULVENHOUTSE BOSSEN Natuurwandeling

ULVENHOUTSE BOSSEN Natuurwandeling

Dit bosgebied is één van de mooiste bezittingen van Staatsbosbeheer. Eeuwenlang was het eigendom van de (Oranje) Nassau’s. Het bestaat uit gedeelten van verschillende ouderdom : Voorbos, Annabos, Nieuwbos en Prinsenbos. Onze wandeling gaat door het Voorbos en misschien een stukje Annabos. Beide delen liggen westelijk van de A 27.

Het Voorbos, 112 ha., is het oudste deel en is waarschijnlijk ‘altijd’ bos geweest. Het is een tamelijk drassig bos, wat wordt veroorzaakt door afsluitende leemlagen in de ondergrond. Door scheuren in die leemlagen, wordt op sommige plaatsen echter schoon, kalkrijk kwelwater omhoog gestuwd, waardoor het bos nog natter wordt. Dit veroorzaakt het bijzondere karakter van het Voorbos. Vooral in het voorjaar is de plantengroei in dit gebied  bijzonder attractief.

Om de  bijzondere vegetatie is dit bos aangewezen als Natura 2000 gebied. Het heeft speciale bescherming in het kader van de Europese Habitat Richtlijn, waarvoor een Europese subsidie wordt toegekend. Eis hierbij is, dat de oorspronkelijke leefwereld van de flora en fauna zo veel mogelijk wordt hersteld. Dat brengt heel wat beheersmaatregelen met zich mee.  
Hiertoe is door de Dienst Landelijk Gebied een beheersplan opgesteld, dat is goedgekeurd door de Europese Unie. Staatsbosbeheer is de uitvoerder van dit plan.

Het is niet helemaal mogelijk om de unieke ecologische samenhang uit het verleden terug te krijgen, maar het is wel pogingen waard om de nog aanwezige restanten een kans te geven zich te herstellen en zo mogelijk uit te breiden. Dit betekent, dat er in dit bosgebied voorlopig steeds beheersmaatregelen worden uitgevoerd. Naaldbomen worden gekapt, loofbomen bijgeplant. Er zijn tientallen stuwtjes geplaatst, om water in het gebied vast te houden.

Algemene informatie

zondag 29 december 2019 - 14:00 tot 16:00
Natuurwandeling, vrij toegankelijk Thema : ‘Bos of park’ U wordt verzocht om langs de Sint Annadreef te parkeren.
Locatie: 
nabij uitspanning de Fazanterie
St Annadreef 2
4851RC Ulvenhout
Nederland
Extra Informatie: 

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image