Mark & Donge
Natuur in de Buurt
Op
zondag15sep201910:00

TETERINGEN-OOSTERHOUT-LAGE VUCHTPOLDER Landschapswandeling 20 km

Vrij toegankelijk

De Lage Vuchtpolder is ca. 700 ha groot. De bodem bestaat grotendeels uit veen met dekzand en kleilaagjes. Het is een eeuwenoude polder met grote waarden, zowel natuur- als cultuurhistorisch. De Lage Vuchtpolder is van oudsher een drassig tot nat gebied, dat niet geschikt was voor akkerbouw en bewoning. De natte graslanden, beemden genoemd, werden tot in de zomer als hooiland gebruikt, in de nazomer als weidegrond. In de winter stonden de beemden deels onder water waardoor ze onbewoonbaar waren, maar ideaal voor overwinterende watervogels en steltlopers.

Vanuit Teteringen lopen we o.a. door het bosgebied van de Vrachelse Heide en de historische polder Lage Vucht. De Waterakkers zijn niet alleen retentiebekkens (opvang regenwater uit de stad), maar ze zijn ook belangrijk voor de waterhuishouding van de polder. Het water wordt hier eerst gezuiverd in bezinkingsbassins en helofytenfilters en vervolgens doorgeleid naar de Vuchtpolder. Hierdoor hoeft – om het waterpeil op gewenste hoogte te houden - geen vervuild Markwater ingelaten te worden. Dat is voor het natuurherstel van groot belang.

We lopen een grotere afstand en in pittiger tempo dan bij de gebruikelijke IVN wandelingen. Het wordt echter geen mars, de nadruk ligt  op het genieten van natuur en landschap, van geuren en kleuren en van planten en dieren, die op ons pad komen. We kijken meer naar het geheel en minder naar de details in de natuur. Al wordt er stevig doorgelopen, toch is er ruimte om hier en daar uitleg te geven over de natuurverschijnselen die we tegenkomen in dit waterrijke gebied.

Het is een goed idee om een verrekijker mee te nemen.

Algemene informatie

zondag 15 september 2019 - 10:00 tot 16:00
Landschapswandeling , plm.20 km, vrij toegankelijk Thema : Bos en Polder
Locatie: 
bij Sint Willibrorduskerk
Hoolstraat 13
4847AA Teteringen
Nederland
Extra Informatie: 

Deze wandeling is ongeveer 20 km lang en zal 5 à 6 uur duren.

Neem voldoende eten en drinken mee en let op het weerbericht: regenkleding en waterdichte schoenen zijn vaak nodig.

Kom je naar de wandeling op de fiets,
dan vervuil je niets,
doe het gerust,
het is heel milieubewust.

Google Maps image